Hang Sơn Đoòng thêm tin vui: Lời hứa từ Australia


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth, Australia đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch vùng Augusta Margaret River, Ủy ban Phát triển vùng Tây Nam của Australia tổ chức lễ trao đổi văn bản thỏa thuận kết nghĩa hang động giữa Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng và Hiệp hội Du lịch Augusta Margaret River. 

Buổi lễ diễn ra ngày 20/2 tại khu du lịch Lake cave, thành phố Margaret River thuộc bang Tây Australia. Thỏa thuận trên đề xuất phối hợp xúc tiến quảng bá du lịch địa chất cho các hang động trong khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng của Việt Nam và khu vực Margaret River (bang Tây Australia). 

Thỏa thuận cũng đề xuất hợp tác cải tiến công tác quản lý các hang động, phổ biến thông tin về hai địa danh này ở tầm quốc tế, triển khai các dự án hợp tác mang lại lợi ích chung, tiến hành các nghiên cứu khoa học về việc quản lý hệ thống môi trường cho các hang động và phát triển các hoạt động chuyên môn, đào tạo cán bộ,… phù hợp với nội dung thỏa thuận. 

Đây có thể coi là tín hiệu mới hang Sơn Đoòng, nằm trong quần thể hang động Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, sẽ được bảo tồn. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đến năm 2030. Trong đó, xác định mục tiêu rõ ràng là phải bảo tồn nguyên trạng và tính toàn vẹn của di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong mối liên kết bảo tồn với vùng sinh thái Hin Nammo của Lào và quần thể sinh thái dãy Trường Sơn.

Nhiều chuyên gia văn hoá di sản tỏ ra vui mừng trước quyết định đúng đắn này. Chia sẻ với Đất Việt, ông Vũ Lê Phương - Viện địa chất và địa vật lý biển, Viện hàn lâm khoa học công nghệ VN, người đã từng 4 lần cùng Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh vào khám phá hang động Sơn Đoòng, cho biết: "Đây là một kết quả đáng mừng, khi những tiếng nói bảo vệ di sản của các chuyên gia, các nhà khoa học đã được lắng nghe".

Theo ông Phương, quyết định của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với xu thế của quốc tế, nhấn mạnh đi vào việc bảo tồn tự nhiên nhiều hơn là khai thác kinh tế. Đặc biệt, phải chú trọng nhấn mạnh đến tính khám phá nhiều hơn, duy trì, bảo tồn, tính nguyên trạng của kỳ quan, phát triển lâu dài chứ không phải còn đi theo tư duy ăn xổi ở thì.

Khẳng định thêm một lần, ông Phương nói: "Sơn Đoòng cũng nằm trong hệ thống hang Phong Nha và cả vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nên với quyết định này nó sẽ trở thành chén thánh, để các chuyên gia khoa học, các đoàn làm phim khám phá, sự kỳ vỹ của hang động lớn nhất thế giới này".

Bên cạnh đó, nó cũng khẳng định thêm một triết lý đó là di sản phải được bảo tồn để phát triển về lâu dài, chứ không thể ăn sẵn, không được mổ di sản ra thành những miếng bánh, phân chia cho từng người, từng cá nhân hay một nhóm lợi ích nào.Sơn Đoòng Việt Nam

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment